O SPOLEČNOSTI

Legion security byla založena v roce 2003 na základě zájmu společnosti o kvalitní služby v oblasti bezpečnosti ochrany osob a majetku. Pracovníci naší firmy působí řadu let v oblasti komerční bezpečnosti a také mají bohatou zkušenost s objektovou bezpečností, ochranou osob, transportu, doprovodu cenin a dalších služeb.

Naše společnost převzala řadu evropských i světově uznávaných standardů a norem, které byly rozšířeny o zkušenosti specialistů ze státní správy či soukromých sektorů a přizpůsobeny českým podmínkám. Náš tým je plně profesionální a schopný okamžitě reagovat na vzniklé bezpečnostní problémy, ale především jim předcházet a eliminovat je.

Prvořadým cílem je spokojený klient, pro kterého minimalizujeme veškerá rizika. Vzniklé problémy řešíme okamžitě, kvalifikovaně a s
profesionálním přístupem.

O SPOLEČNOSTI

Legion security byla založena v roce 2003 na základě zájmu společnosti o kvalitní služby v oblasti bezpečnosti ochrany osob a majetku. Pracovníci naší firmy působí řadu let v oblasti komerční bezpečnosti a také mají bohatou zkušenost s objektovou bezpečností, ochranou osob, transportu, doprovodu cenin a dalších služeb.

Naše společnost převzala řadu evropských i světově uznávaných standardů a norem, které byly rozšířeny o zkušenosti specialistů ze státní správy či soukromých sektorů a přizpůsobeny českým podmínkám. Náš tým je plně profesionální a schopný okamžitě reagovat na vzniklé bezpečnostní problémy, ale především jim předcházet a eliminovat je.

Prvořadým cílem je spokojený klient, pro kterého minimalizujeme veškerá rizika. Vzniklé problémy řešíme okamžitě, kvalifikovaně a s
profesionálním přístupem.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA
TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Největším kapitálem a rozhodujícím faktorem úspěšné realizace naší strategie a plnění závazků jsou kvalitní, odpovědní a profesionálně připravení bezpečnostní pracovníci. Zaměstnanci naší společnosti mají dlouholeté zkušenosti s vykonáváním práce v této sféře.

Naši pracovníci jsou průběžně proškolováni v otázkách právního minima, požární ochrany, bezpečnosti práce v oboru svého pracovního zařazení. V případě vzniku mimořádné situace postupují naši zaměstnanci dle pokynů a nařízení uvedených ve směrnicích pro výkon služby a dle interních nařízení objektu klienta. Veškeré poznatky a připomínky jsou zapisovány a vyhodnocovány na konzultačních schůzkách s klientem. Tyto schůzky slouží především k řešení situací vzniklých v daném období.

Naši bezpečnostní pracovníci jsou z důvodu vzájemné komunikace při výkonu služby vybaveni radiostanicí či mobilním telefonem. Dle požadavků klienta nebo bezpečnostních rizik jsou naši zaměstnanci vybaveni různými obrannými prostředky. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni ke správnému užití těchto prostředků.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA
TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Největším kapitálem a rozhodujícím faktorem úspěšné realizace naší strategie a plnění závazků jsou kvalitní, odpovědní a profesionálně připravení bezpečnostní pracovníci. Zaměstnanci naší společnosti mají dlouholeté zkušenosti s vykonáváním práce v této sféře.

Naši pracovníci jsou průběžně proškolováni v otázkách právního minima, požární ochrany, bezpečnosti práce v oboru svého pracovního zařazení. V případě vzniku mimořádné situace postupují naši zaměstnanci dle pokynů a nařízení uvedených ve směrnicích pro výkon služby a dle interních nařízení objektu klienta. Veškeré poznatky a připomínky jsou zapisovány a vyhodnocovány na konzultačních schůzkách s klientem. Tyto schůzky slouží především k řešení situací vzniklých v daném období.

Naši bezpečnostní pracovníci jsou z důvodu vzájemné komunikace při výkonu služby vybaveni radiostanicí či mobilním telefonem. Dle požadavků klienta nebo bezpečnostních rizik jsou naši zaměstnanci vybaveni různými obrannými prostředky. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni ke správnému užití těchto prostředků..

FYZICKÁ OSTRAHA

 • Obchodní centra, administrativní centra, průmyslové komplexy a jiné typy objektů

SPECIÁLNÍ SLUŽBY

 • Služby soukromých detektivů
 • Přeprava, transport cenin a jejich doprovod

 • Doprovod osob a V.I.P. služby
 • Bodyguard, Close Protection
 • PSD ( Low Profile, High Profile )
 • Zajištění bezpečnostních služeb na obchodních schůzkách, koncertech, sportovních, kulturních, politických a soukromých událostech a jiných akcích

KOMPLETNÍ BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

 • Bezpečnostní audit komplexů a dalších objektů

 • Prověrky bezpečnostních procedur objektů

 • Zaměření na obecná rizika

 • Prověrky pohybu osob, zboží a peněz

 • Testy funkčnosti bezpečnostních instalací

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

 • Poradenství ve všech oblastech komerční bezpečnosti

 • Návrhy optimálních opatření v návaznosti na bezpečnostní audit

BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ

 • Školení dle požadavku klienta v závislosti na konkrétním objektu

 • Bezpečnostní školení managementu klienta

 • Školení pracovníků pro správné vykonávání vnitřních procedur a bezpečnostních postupů

POMOC V BOJI PROTI ZTRÁTÁM

 • Audity vnitřního odběru zboží
 • Optimalizace procedur odběru zboží

 • Vypracování efektivních opatření v boji proti ztrátám v úsecích prodeje, skladování a výroby

PŘEPRAVA OSOB

 • Přeprava VIP osob, limusin servis

 • Osobní  doprava do 9 osob

FYZICKÁ OSTRAHA

 • Obchodní centra, administrativní centra, průmyslové komplexy a jiné typy objektů

SPECIÁLNÍ SLUŽBY

 • Služby soukromých detektivů
 • Přeprava, transport cenin a jejich doprovod

 • Doprovod osob a V.I.P. služby
 • Bodyguard, Close Protection
 • PSD ( Low Profile, High Profile )
 • Zajištění bezpečnostních služeb na obchodních schůzkách, koncertech, sportovních, kulturních, politických a soukromých událostech a jiných akcích

KOMPLETNÍ BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

 • Bezpečnostní audit komplexů a dalších objektů

 • Prověrky bezpečnostních procedur objektů

 • Zaměření na obecná rizika

 • Prověrky pohybu osob, zboží a peněz

 • Testy funkčnosti bezpečnostních instalací

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

 • Poradenství ve všech oblastech komerční bezpečnosti

 • Návrhy optimálních opatření v návaznosti na bezpečnostní audit

BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ

 • Školení dle požadavku klienta v závislosti na konkrétním objektu

 • Bezpečnostní školení managementu klienta

 • Školení pracovníků pro správné vykonávání vnitřních procedur a bezpečnostních postupů

POMOC V BOJI PROTI ZTRÁTÁM

 • Audity vnitřního odběru zboží
 • Optimalizace procedur odběru zboží

 • Vypracování efektivních opatření v boji proti ztrátám v úsecích prodeje, skladování a výroby

PŘEPRAVA OSOB

 • Přeprava VIP osob, limusin servis
 • Osobní doprava do 9 osob

JOSEF PULGRET

Tel: (+420) 602 435 969
Email: info@legion-security.cz

DISPEČINK

Tel: (+420) 724 36 74 74
Web: www.legion-security.cz

Název projektu: Podnikové vzdělávání LEGION SECURITY s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005122
Doba realizace projektu: 1.3.2017 – 28.2.2019

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.