OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Název projektu: Podnikové vzdělávání LEGION SECURITY s. r. o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013155

Doba realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021

Projekt řeší podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti LEGION SECURITY s.r.o., kdy jsou zajištěny vzdělávací potřeby společnosti, čímž dojde k prohloubení a rozšíření znalostí, kompetencí a dovedností zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.